Yeni Türkiye, 6 ciltlik 'Ortak Türk Tarihi' eserini iftiharla sunar.


Örnek sayfalar İçindekiler,  Önsöz,  Sunuş,  GirişEseri (indirimli) temin edebileceğiniz websiteleri:
D&R · IDEFIX · PANDORA

Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi (YTSAM) olarak hazırladığımız 6 ciltlik ve toplamda 3240 sayfalık “Ortak Türk Tarihi” adlı eser, müşterek bir maziyi bilimsel esaslar çerçevesinde yeni bilgiler ve yaklaşımlarla ele almakta olup Türk dünyasında tarih birliği köprüsünü kurmaya yönelik ilk adımlardan biridir.

Eser aynı zamanda akademisyenler başta olmak üzere akademisyen adaylarına, “Türkoloji”ye ve “Genel Türk Tarihi”ne ilgi duyanlara hitap etmektedir. Eserin Türk devletlerinde okutulma kararı alınan “Ortak Türk Tarihi Dersi” için hazırlanacak kitaplara da kaynak teşkil edecek nitelikte ve hacimde olması da ayrıca iftihar vesilesidir.

Alanında ilk olma özelliği taşıyan bu eser, günümüzde çok geniş bir coğrafyaya hâkim olan ve mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Türk milletinin, dünyanın en eski kültür ve medeniyetlerinden birine sahip olduğunun da apaçık ispatıdır. Türk Milleti, tarihin en eski devirlerinden itibaren var olmuş ve dünya tarihinin şekillenmesine tesir etmiştir.

“Ortak Türk Tarihi” projesinde yer alan bölüm yazıları, Türk Cumhuriyetlerinin değerli tarih araştırmacıları ve Türkiye’de görev yapan uluslararası alanda ve sahalarında isim ve kariyerlerini ispat etmiş bilim adamları tarafından kaleme alınmıştır. Projenin ilk dört cildi başlangıçtan 15. yüzyılın sonuna kadar olan Türklerin ortak tarihi dönemini anlatan yazılardan oluşmaktadır. 4. cildin sonunda bugünkü Türk dünyasını genel olarak değerlendiren bir bölüm ve başlangıçtan 16. yüzyıla kadar olan tarihi dönemi kapsayan kronoloji bulunmaktadır. 5. ciltte ortak tarih alanını tamamlayıcı mahiyette Türklere ait dil, din, mitoloji, destan, sanat, bilim ve düşünce konularıyla ilgili yazılar bulunmaktadır. 6. cilt “İslamiyet Öncesi Türk Eserleri ve (Kök)türk Harfli Yazıtlar” başlığını taşımaktadır.

Takım ISBN 978-605-5449-02-5
Yayın Adı Ortak Türk Tarihi
Yayıncı Yeni Türkiye Yayınları (Y.T. Yayıncılık)
Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Ülker Güzel
Bilim Kurulu Başkanı İlber Ortaylı
Editörler Bilgehan Atsız Gökdağ, Osman Karatay, Saadettin Gömeç
Proje Koordinatörü Murat Tazegül
Baskı 2019 Mart, Ankara
Sayfa Sayısı 3240 sf
Kapak Deri cilt, şömiz kaplama
Kağıt Cinsi Kuşe 80gr
Ebat(En-Boy) 21 x 30cm sırt:18,5cm
Fiyatı 1500.00 TL  İçindekiler
  1. CİLT
 • ÖN SÖZ
 • SUNUŞ
 • GİRİŞ
 • TÜRKLÜĞÜN OLUŞUMU VE ANAYURDU Osman Karatay
 • İSKİTLER / SAKALAR İlhami Durmuş
 • SARMATLAR İlhami Durmuş
 • ASYA HUNLARI Konuralp Ercilasun
 • ÇİN’DE HUN DEVLETLERİ (IV.-V. YÜZYIL Tilla Deniz Baykuzu
 • XİANBEİLER, WUHUANLAR, TABGAÇLAR, JUAN-JUANLAR Kürşat Yıldırım
 • DOĞUDAKİ ESKİ AKRABALARIMIZ: TUNGUZLAR, KORELİLER MOĞOLLAR Kürşat Yıldırım
 • AKHUNLAR Müslüme Melis Çeliktaş
 • AVRUPA HUNLARI Ali Ahmetbeyoğlu
 • AVARLAR Osman Karatay - Doğukan Dokur
 • DİZİN

  2. CİLT
 • GÖKTÜRKLER Ahmet Taşağıl
 • TÜRGİŞLER Ahmet Taşağıl
 • UYGURLAR Saadettin Yağmur Gömeç
 • KIRGIZLAR Saadettin Yağmur Gömeç
 • KIRGIZ HALKININ TARİHSEL GELİŞİMİ Anvarbek Mokayev
 • SİBİRLER Umut Üren
 • BULGARLAR VE OĞURLAR Umut Üren
 • HAZARLAR Osman Karatay-Turgut Demirtaş
 • MACARLAR László Marácz
 • PEÇENEKLER Mualla Uydu Yücel
 • KUMAN / KIPÇAKLAR Mualla Uydu Yücel
 • OĞUZLAR VE OĞUZ YABGU DEVLETİ Osman Karatay-Haşim Özel
 • DİZİN

  3. CİLT
 • TÜRKLERİN İSLAM’A GEÇİŞİ Osman Karatay
 • KARAHANLILAR Ömer Soner Hunkan
 • GAZNELİLER Erkan Göksu
 • SELÇUKLULAR Erkan Göksu
 • HAREZMŞAHLAR Coşkun Erdoğan
 • MOĞOLLAR VE ÇİNGİZLİ HÂKİMİYETİNİN TESİSİ Neslihan Durak
 • CENGİZ HAN’DAN SONRA MOĞOLLAR: DÖRT ULUS’UN TARİHİ Serkan Acar
 • TİMURLULAR Hayrunnisa Alan
 • KAZAKİSTAN’DA TÜRKLERİN TARİHİ Talas Omarbakov, Gülnara Khabizhanova, Tattigül Kartayeva, Mendigül Nogaybayeva
 • DİZİN

  4. CİLT
 • TÜRKİYE SELÇUKLULARI Erdoğan Merçil
 • ANADOLU BEYLİKLERİ Zerrin Günal
 • OSMANLI TARİHİNE TOPLU BİR BAKIŞ Halil İnalcık
 • MEMLÛKLER Kazım Yaşar Kopraman
 • DELHİ TÜRK SULTANLIĞI Bilal Koç
 • AK-KOYUNLULAR/BAYINDIRLILAR Ahmet Toksoy
 • KARA-KOYUNLULAR Ahmet Toksoy
 • SAFEVÎLER Cihat Aydoğmuşoğlu
 • AZERBAYCAN TÜRKLERİ Taleh Cafarov
 • TÜRK DÜNYASINA STRATEJİK BİR BAKIŞ Bilgehan Atsız Gökdağ
 • ORTAK TÜRK TARİHİ KRONOLOJİSİ H. Göktürk Erdoğan
 • DİZİN

  5. CİLT
 • 14. YÜZYILA KADAR TÜRKLERİN DİLİ Ali Akar
 • TÜRK DÜNYASINDA DİN Harun Güngör
 • TÜRK MİTOLOJİSİ Yaşar Çoruhlu
 • TÜRK DESTANLARI Bilgehan Atsız Gökdağ, Kemal Üçüncü
 • TÜRK SANATI Yaşar Çoruhlu
 • ESKİ TÜRKLERDE BİLİM Esin Kahya
 • TÜRK MUSİKİSİ TARİHİNİN İLK VE ORTA EVRELERİ Feyzan Göher Vural, Timur Vural
 • DİZİN

  6. CİLT
 • İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK ESERLERİ Cengiz Alyılmaz
 • (KÖK)TÜRK HARFLİ YAZITLAR Cengiz Alyılmaz, Osman Mert
 • MOĞOLİSTAN’DAKİ (KÖK)TÜRK HARFLİ YAZITLAR Cengiz Alyılmaz, Osman Mert
 • ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NDEKİ (KÖK) TÜRK HARFLİ YAZITLAR Cengiz Alyılmaz
 • KIRGIZİSTAN’DAKİ (KÖK)TÜRK HARFLİ YAZITLAR Nurdin Useev
 • RUSYA FEDERASYONUNDAKİ YAZITLAR Nurdin Useev
 • DİZİN


© 2019 yeniturkiye.com
Eposta: satis@yeniturkiye.com.tr Tel: 0312 441 42 40 - 60
Hacı Hasan Mahallesi İbad Hüseyinli Sok. No:22 GÖLBAŞI-ANKARA